Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μ.Α.Π. - Π.Σ.Ε.Ε.Δ. - Σ.Α.Κ.


Φωτογραφίες απο την εκπαίδευση ΜΑΠ που πραγματοποιηθηκε απο τον Π.Σ.Ε.Ε.Δ. - Σ.Α.Κ.

ΠΗΓΗ : Π.Σ.Ε.Ε.Δ. - Σ.Α.Κ.