Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

ΣYΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ATTIKHΣ (Σ.E.E.Δ.A.).
Από την εκπαιδευτική δραστηριότητα του συνδέσμου την 19 τη Δεκεμβρίου 2010 στις καταριχήσεις κλπ.