Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011

ΛΕΣΧΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΟΡΕΙΑ 20 χλμ.


ΛΕΣΧΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τήλ.210.5323.552- 698.567.9333
e-mail: lefed@lefed-attica.gr
www.lefed-attica.gr

ΘΕΜΑ : ΠΟΡΕΙΑ 20 χλμ

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011, τα μέλη της ΛΕΦΕΔ-Αττικής πραγματοποίησαν πορεία 20 χλμ σε ορεινή περιοχή της Αττικής. Τα μέλη έφεραν πλήρη φόρτο μάχης, με ελάχιστο βάρος 20 kg, φέροντας είτε εξαρτύσεις ή σακίδια.

Σκοπός της πορείας ήταν η βελτίωση της φυσικής κατάστασης των μελών και η εμπέδωση των κανόνων ασφαλείας και προετοιμασίας μιας πορείας. Επίσης κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης έγινε και ενημέρωση σε θέματα προσανατολισμού και επιλογής δρομολογίων. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η εξοικείωση με το φυσικό περιβάλλον και η γνώση της περιοχής, διότι κατά τους θερινούς μήνες, ομάδες μελών της ΛΕΦΕΔ Αττικής, πραγματοποιούν περιπολίες πυρασφάλειας και σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία συμμετέχουν εθελοντικά σε δασοπυροσβέσεις. Επιπλέον καθόλη τη διάρκεια του έτους η ΛΕΦΕΔ Αττικής είναι σε ετοιμότητα να συνεισφέρει σε αποστολές Έρευνας-Διάσωσης σε ορεινές περιοχές.