Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΕΣ ΕΒΡΟΥ !Θα εκφραστούμε λίγο ανάρμοστα ………αλλά ότι δημοσιεύουν οι ΕΘΝΟΦΥΛΛΑΚΕΣ του ΕΒΡΟΥ μας φτιάχνει πολύ, ειδικά ο συνάδελφος με τo μακρύ μαλί και το ΜG.3. ….. να είστε καλά συνάδελφοι είμαστε πολύ περήφανοι για εσάς !
ΠΗΓΗ : www.ethnofilakesevrou.com
ΕΦΕΔΡΕΙΑ ! Πάντοτε σε επαγρύπνηση !