Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011

Π.Σ.Ε.Ε.Δ. - Σ.Α.Κ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2011


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5-12-19 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16-30 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α΄ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ Α΄ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2-9-16 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΥΞΙΔΑ-ΧΑΡΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13-27 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΥΞΙΔΑ-ΧΑΡΤΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΠΥΞΙΔΑ -ΧΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2-9-16-23-30 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 – 20 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6-13-27 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΜΑΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4-11-18-25 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8-15-22 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5-19 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΠΗΓΗ : www.pseed.gr