Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

CIOR Summer Congress 2007 ! ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - Α.Π.Ο.Ε.Α.


Opening Ceremony / Cérémonie d'ouverture
CIOR Summer Congress / Congrès d'été CIOR
31 July - 4 Aug 2007 / 31 juillet - 4 août 2007