Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΙΤΩΝ. Τιμώντας την 28η Οκτωβρίου 1940."ΑΜΕΣ ΔΕ ΓΕΣΟΜΕΘΑ ΠΟΛΛΩ ΚΑΡΡΟΝΕΣ"
Ο μεγαλύτερος φόρος τιμής προς τους Ήρωές μας,

είναι να προσπαθούμε να τους μιμηθούμε.


ΠΗΓΗ : Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο.