Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΙΤΩΝ] ΒΣΧΜΧ - Ατομική Τακτική.Στιγμιότυπα από πρόσφατη εκπαίδευση των μελών της Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο. στην Ατομική Τακτική, στο πλαίσιο του Βασικού Σχολείου Μαχητού.
ΠΗΓΗ :
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΙΤΩΝ.