Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

Σ.Ε.Α.Ν. ΣΑΜΟΥ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

13 ΚΑΙ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΒΟΛΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΒΟΛΟ MG3 ΑΠΟ ΔΙΠΟΔΑ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ Τ.Ε. ΣΑΜΟΥ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!!!!

Σ.Ε.Α.Ν. ΣΑΜΟΥ.