Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011

Λ.ΕΦ.Ε.Δ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «Μάχη Αστικών Περιοχών».


Το Σαββατοκύριακο 24-25 Σεπτεμβρίου οι έφεδροι της ΛΕΦΕΔ μετέβησαν στο Πλατύ Ημαθίας σε έναν ιδανικό για εκπαίδευση σε «Μάχη Αστικών Περιοχών» χώρο, ασκήθηκαν στην ομαδική και ατομική τακτική. Το Σάββατο η εκπαίδευση επικεντρώθηκε κυρίως στην ομαδική τακτική και στην προσέγγιση κτηρίων , διήρκησε αρκετές ώρες κατά τις οποίες οι έφεδροι ασκούνταν στο ίδιο αντικείμενο αρκετές φορές και με διαφορετικούς διμοιρίτες και ομαδάρχες.

Μετά το τελευταίο φως, η εκπαίδευση συνεχίστηκε εντός των κτηρίων όπου δόθηκε έμφαση στην ατομική τακτική του κάθε άνδρα εντός της ομάδας μάχης. Οι έφεδροι χωρίστηκαν σε ομάδες 4 ανδρών και εκπαιδεύτηκαν στην εκκαθάριση δωματίων, στον έλεγχο πεσμένου εχθρού, στον τρόπο εξόδου από γωνίες κτλ

Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου με το πρώτο φως στις 6:30 π.μ η εκπαίδευση συνεχίστηκε με έμφαση στην ομαδική τακτική και στην κίνηση προς ένα συγκρότημα κτηρίων. Έγιναν πολλές επαναλήψεις, διορθώθηκαν λάθη, δόθηκε η ευκαιρία σε όλους να αναλάβουν ρόλους μικρών ηγητόρων (ομαδαρχών-βοηθών ομαδαρχών) μέχρι το μεσημέρι. Το μεσημέρι μετά από μια μικρή ανάπαυλα έγινε εκπαίδευση στις βασικές αρχές κίνησης περιπόλου.

Το αντικείμενο της Μάχης Αστικών Περιοχών (ΜΑΠ) είναι πολύ σημαντικό αφού ο έλεγχος αυτών (πόλεων-κωμοπόλεων-χωριών) είναι πολύ σημαντικός στις σύγχρονες πολεμικές επιχειρήσεις, και ένα πεδίο που πολύ πιθανών να κληθούμε να πολεμήσουμε.

ΠΗΓΗ ΠΕΡ/ΡΑ ΦΩΤΟΓ/ΕΣ : http://www.lefed.gr/