Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012

Λ.ΕΦ.Ε.Δ. ΞΑΝΘΗΣ - ΤΑΜΣ Νέμεσις 2012.

Στις 10 Οκτωβρίου 2012 και στην ευρύτερη περιοχή της ορεινής Ξάνθης, πραγματοποιήθηκε η ετήσια άσκηση (ΤΑΜΣ) Νέμεσις 2012.

Ο επετειακός χαρακτήρας της άσκησης (απελευθέρωση της Ξάνθης) ενισχύθηκε με τη συμμετοχή εθνοφυλάκων και μελών από ομοειδή σωματεία.

Το γενικό σενάριο προέβλεπε ενέδρα επί οχημάτων εφοδιασμού με γενική καταστροφή υλικού και προσωπικού και τάχιστη διαφυγή.

Φάσεις της άσκησης

α) Ενημέρωση επί αμμοδόχου, καθορισμός ομάδων κρούσεως – καταστροφών - υποστήριξης κτλ. Κατανομή υλικών, διανομή συντεταγμένων - συνθηματικών - συχνοτήτων και σύντομες προασκήσεις - δοκιμές.


β) Διείσδυση στο προκαθορισμένο σημείο κρούσης η οποία πραγματοποιήθηκε βάση των εξής δεδομένων: νυχτερινή πορεία 15 χιλιομέτρων από αστική περιοχή (χρήση αγωγών αποχέτευσης και χειμάρρων) σε θαμνώδη ημιορεινή (χρήση ανενεργών μονοπατιών) και ορεινή (χρήση συντεταγμένων και σταθερών σημείων).

γ) Άφιξη στο σημείο ενέδρας εντός του προβλεπόμενου χρονικού παράθυρου (εξασφάλιση της περιοχής, επιλογή ομαδικών θέσεων και δημιουργία πρόχειρων ατομικών ορυγμάτων).

δ) Αναμονή εχθρικών οχημάτων (απολυτή σιγή, ψυχοσωματικός αυτοέλεγχος, υψηλά αντανακλαστικά).


ε) Κρούση (καθήλωση πρώτου και τελευταίου οχήματος με χρήση AT low, καταιγιστικά πυρά επί οχημάτων για 2 λεπτά, εκκαθάριση από την ομάδα κρούσης, παγίδευση από τους καταστροφείς και γενική ανατίναξη.στ) Διαφυγή επίπονη διαδικασία, με ταυτόχρονη μεταφορά ενός τραυματία, σε προκαθορισμένο σημείο από όπου έγινε και η τελική διαφυγή της ομάδας.

ΠΗΓΗ : Λ.ΕΦ.Ε.Δ. ΞΑΝΘΗΣ