Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

Λ.ΕΦ.Ε.Δ.-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Εκπαίδευση Περιπόλων Στις Άμεσες Ενέργειες.Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012 το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης στις βασικές αρχές χειρισμού ατομικού οπλισμού και τις άμεσες ενέργειες περιπόλου.
Οι έφεδροι χωρίστηκαν σε 3 τμήματα και παρακολούθησαν διαδοχικά 3 εκπαιδευτικά αντικείμενα.
Στο πρώτο ΣΤΕΚ  τα μέλη της ΛΕΦΕΔ εκπαιδευτήκαν στον χειρισμό του τυφεκίου, η εκπαίδευση περιελάμβανε, κανόνες ασφαλείας, θέσεις βάλλοντος, ενστικτώδης σκοποβολή, θεραπεία δυσλειτουργιών , αλλαγή γεμιστήρα και άλλα πολλά. Στην συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι χωρισμένοι σε ζευγάρια ασκήθηκαν με την χρήση οπλισμού air soft  σε διάφορα σενάρια.

 Στο δεύτερο  και τριτο ΣΤΕΚ έγινε εκπαίδευση περιπόλου στις άμεσες ενέργειες, κατά την τυχαία επαφή με εχθρό από διάφορες κατευθύνσεις.Tα σενάρια ήταν πολλά και περιελάμβαναν την κίνηση του περιπόλου σε διαφορετικά  δρομολόγια, απαγκίστρωση, αντέφοδο, μεταφορά τραυματία και άλλα.Τα αντικειμενα που διδαχθηκαν είναι  πολύ σημαντικά γιατί αποτελούν βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο κάθε  μαχητής ,ασχέτως  με το που  έχει υπηρετήσει κατά την διάρκεια της θητείας του. Τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις αποτελούν μέρος της τυποποιημένης εκπαίδευσης όλων των όπλων  των σύγχρονων δυτικών στρατών.

ΠΗΓΗ - ΠΕΡ/ΡΑ : www.lefed.gr