Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

Σ.Ε.Ε.Δ.Α. - Σεμινάριο Δομή και Λειτουργιά Ενόπλων Δυνάμεων.


Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη στα Γραφεία του Σ.Ε.Ε.Δ.Α. το Σεμινάριο Δομή και Λειτουργιά Ενόπλων Δυνάμεων στις 14 Νοεμβρίου 2012.
Παρουσιάστηκε από έναν εξαίρετο ομιλητή των Διεθνών σχέσεων Διεθνολόγο ερευνητή της Ι.Δ.Ι.Σ και γενικό συντονιστή της ομάδας ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ Στάθη ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ που είναι και ο Γενικός γραμματέας του (Σ.Ε.Ε.Δ.Α.) ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά την Σύνθεση του Στράτου, τους κλάδους, καθώς και τα οπλικά συστήματα αυτών, στην παρουσίαση προβλήθηκαν διαφάνειες της δομής αυτών και των κινήσεων τούς ώστε να γίνεται ποιο κατανοητός ο τρόπος κίνησης τον σχηματισμών.
Το σεμινάριο το παρακολούθησαν μέλη του Συνδέσμου μας καθώς και σπουδαστές του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου ο καθηγητής Π. Χ. καθηγητής Στρατιωτικών Σπουδών και Διευθυντής του ινστιτούτου διεθνών σχέσεων I.D.I.S καθώς το Σεμινάριο σχετίζονταν άμεσα με της σπουδές τούς, στο οποίο τούς χορηγήθηκε και η σχετική βεβαίωση.
Με το πέρας της ανάλυσης έγινε συζήτηση μεταξύ του ομιλητή και των παρευρισκομένων πάνω σε διάφορα θέματα, έγιναν προτάσεις, και σκέψεις, για την αδιάρρηκτη σχέση μεταξύ Στράτου και Εφέδρων. 
Ευχαριστούμε τα μελή που βοήθησαν στις διάφορες εργασίες για την ολοκλήρωση του σεμιναρίου. 

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Δ.Α.