Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο. - Ενημέρωση Α΄ Βοηθειών Μάχης στο 401 ΓΣΝΑ.

Ενημέρωση Α΄ Βοηθειών Μάχης στο 401 ΓΣΝΑ

Την Παρασκευή 29.01.2016, κατόπιν ενεργειών της Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο. και εγκρίσεως σχετικού αιτήματος από το ΓΕΣ, Εθελοντές Έφεδροι της Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο. και της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ  παρακολούθησαν Ενημέρωση στις  Πρώτες Βοήθειες Μάχης στο 401 ΓΣΝΑ.

Προηγήθηκε εκτενής θεωρητική παρουσίαση των Πρωτοκόλλων Παροχής Πρώτων Βοηθειών, τόσο σε πολιτικό, όσο και στρατιωτικό περιβάλλον, και  ακολούθησε παρουσίαση της πρακτικής εφαρμογής των Πρωτοκόλλων. 
Όλοι οι Εθελοντές Έφεδροι  που συμμετείχαν έφυγαν  πλουσιότεροι σε γνώσεις και αυτοπεποίθηση ότι μπορούν αυτές να τις εφαρμόσουν, εάν απαιτηθεί.  
Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς το ΓΕΣ για την έγκριση της επισκέψεως-ενημερώσεως, την Διοίκηση του 401 ΓΣΝΑ για την φιλοξενία και, βεβαίως, τον υπεύθυνο της όλης παρουσίασης, Συνταγματάρχη (ΥΙ) κ. Ι.Ζ., καθώς και τους/τις εισηγητές Ανθυπολοχαγούς (ΥΙ και ΥΝ) για τη θεωρητική και πρακτική ενημέρωση που μας παρείχαν. 
ΠΗΓΗ :  http://penefyo.blogspot.gr/