Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016

Ενημέρωση μελών του ΣΕΑΝ Εύβοιας στη Σχολή Πεζικού !


Την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 διεξήχθη στην έδρα της Σχολής Πεζικού, μετά από
σχετική έγκριση αιτήματος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ευβοίας από
τον Υπτγο κ. Παναγιώτη Φαραντάτο , Δντη της Διεύθυνσης Πεζικού του Γ.Ε.Σ , που
ολόθερμα ευχαριστούμε , ενημέρωση σε μεγάλο αριθμό μελών του ( 28 άτομα) , επί σύγχρονων – νέων οπλικών συστημάτων του Πεζικού, καθώς και επί των ισχυουσών
μορφών διοικήσεως και ελέγχου , στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις της
Σχολής (αίθουσες διδασκαλίας , αίθουσες εξομοιωτών οπλικών συστημάτων). 
Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συνδέσμου ευχαριστούν τον Ανώτατο Διοικητή Φρουράς Τξχο κ. Αλέξιο Οικονόμου , τον Υπδκτη Σχη ( ΠΖ ) κ. Αθανάσιο Παπαθανασίου , τον Δ/ντη Σπουδών Σχη (ΠΖ) κ. Κιόκια Ιωάννη , τους Δ/ντες του 3ου και 2ου Ε.Γ. της Σχολής Πεζικού Ανχη (ΠΒ) κ. Σταμέλο Χαράλαμπο και Τχη ( ΠΖ ) κ. Ξενάκη Ευτύχιο αντίστοιχα, τους βοηθούς τους και τους εκπαιδευτές για την εγκάρδια υποδοχή και
την εμπεριστατωμένη ενημέρωση , σε σύντομο χρονικό διάστημα ,αποδεικνύοντας το
υψηλό επίπεδο της Σχολής - το Λίκνο εκπαίδευσης του Πεζικού - και την άρρηκτη
σχέση του εν ενεργεία Αξιωματικού με τους εξ εφεδρεία Αξιωματικούς , σφυρηλατώντας δεσμούς και προωθώντας ιδέες ιδιαίτερα αναγκαίες την δύσκολη αυτή περίοδο ,
για την Πατρίδα μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

O Πρόεδρος
ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εφ.Λγός ( ΔΒ-ΣΓ )

ΠΗΓΗ : http://kranosgr.blogspot.gr/2016/02/blog-post_850.html#more