Τρίτη 6 Μαρτίου 2012

Π.Ο.Ε.Δ. - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Με βάση το καταστατικό μας, το ΔΣ της Ομοσπονδίας αποφάσισε η φετινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Απριλίου 2012 και ώρα 10.00 [ή 12.00 σε περίπτωση μη απαρτίας] στη ΛΑΦ Θεσσαλονίκη. Η σχετική πρόσκληση θα σας κοινοποιηθεί με άλλη επιστολή.

Οι Λέσχες-μέλη της Ομοσπονδίας συμμετέχουν στη Γεν. Συνέλευση με 4 αντιπροσώπους, που πρέπει να είναι μέλη των ΔΣ τους. Είναι επιθυμητό να περιλαμβάνονται σ’αυτούς οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι και οι Γεν.Γραμματείς των Λέσχών- μελών. Τα στοιχεία των 4 αντιπροσώπων κάθε Λέσχης-μέλους πρέπει να κοινοποιηθούν στην Ομοσπονδία μέχρι τις 15 Μαρτίου 2012.Σε περίπτωση που μέχρι την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης, παραστεί ανάγκη αντικατάστασης κάποιου ή κάποιων αντιπροσώπων ,απαιτείται κοινοποίηση νεώτερης απόφασης του αντίστοιχου ΔΣ, σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο του άρθρου 23 του καταστατικού. Όσες Λέσχες μπορούν, παρακαλούνται να μην αρκεσθούν στην παρουσία μόνο των 4 αντιπροσώπων,αλλά να συμμετάσχουν με όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη, τα οποία θα παραστούν ως παρατηρητές.

Προυπόθεση, για να πάρουν μέρος οι αντιπρόσωποι μιας Λέσχης στη Γεν. Συνέλευση, είναι η οικονομική τακτοποίηση της Λέσχης μέχρι και το 2011. Οι Λέσχες που δεν έχουν πληρώσει ακόμη τις συνδρομές τους, παρακαλούνται να το πράξουν έγκαιρα, είτε με κατάθεση στο λογαριασμό της Ομοσπονδίας [ALPHA BANK, IBAN 7120712002101041584] και ενημέρωση της Ομοσπονδίας με προσκόμιση της σχετικής απόδειξης ή αποστολή της ταχυδρομικώς ή με ΦΑΞ, είτε με απ’ευθείας καταβολή στον Ταμία της Ομοσπονδίας μέχρι και την ώρα έναρξης τη Γεν. Συνέλευσης. Οι Λέσχες που δεν είναι ταμειακώς εντάξει, θα ενημερωθούν για το ύψος της οφειλής τους με σημείωμα, που θα αποσταλλεί ξεχωριστά σε κάθε Λέσχη από τον Ταμία. Σε περίπτωση μη τακτοποίησης, οι αντιπρόσωποι της αντίστοιχης Λέσχης μπορούν να παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το καταστατικό της Ομοσπονδίας μπορούν να το βρούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα μας  w.w.w.tolmon.gr.
Τέλος για λόγους συντονισμού όποια Λέσχη έχει θέματα τα οποία είναι εκτός της ημερησίας διάταξης της ΠΟΕΔ [από το καταστατικό] να τα θέσει στο ΔΣ της ΠΟΕΔ μέχρι 15 Μαρτίου 2012.
 
ΠΗΓΗ : www.tolmon.gr