Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Συλλόγου Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Αττικής (Σ.Ε.Ε.Δ.Α) !


Ως Γραμματέας του Συλλόγου Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Αττικής (Σ.Ε.Ε.Δ.Α) που είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (Π.Ο.Ε.ΕΦ.Ε.Δ.) θα ήθελα να διαχωρίσω πλήρως την θέση μας σε σχέση με την γενικότερη αντίληψη που έχει ο κ. Ανεστόπουλος και η «Πατριωτική Πολιτοφυλακή» για την εφεδρεία. Τόσο ο ΣΕΕΔΑ όσο και όλα τα σωματεία εφέδρων που συμμετέχουν στην Π.Ο.Ε.ΕΦ.Ε.Δ. δεν έχουν ως σκοπό την συγκρότηση αυτόνομων πυρήνων που θα λειτουργήσουν σε περιόδους “κρίσης”. Σ όλες τις περιόδους, είτε ομαλές είτε “κρίσεως”, το δικαίωμα χρίσης βίας και προάσπισης της τάξης το έχει το κράτος, όπως ακριβώς καθορίζει το Σύνταγμα της χώρας. Η χρήση ή απειλή χρήσης βίας από τους πολίτες αποτελεί παράνομη ενέργεια που καταδικάζουμε απερίφραστα (εκτός από τις περιπτώσεις νόμιμης ...αυτοάμυνας όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία). Οι σύλλογοι των εφέδρων, που είναι νόμιμα σωματεία εγκεκριμένα από το πρωτοδικείο, ούτε εκπαιδεύουν, ούτε προτρέπουν τα μέλη τους να ενεργήσουν εναντίων οποιουδήποτε. Σκοπός μας δεν είναι να προετοιμαστούμε κατά εσωτερικών ή εξωτερικών “εχθρών”, ούτε να χαράξουμε την αμυντική πολιτική της χώρας. Βάση δε των καταστατικών μας ακόμα και οι πολιτικές συζητήσεις απαγορεύονται αυστηρά καθώς οι δραστηριότητες μας δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Μοναδικός μας σκοπός είναι να παρέχουμε σωστά εκπαιδευμένους έφεδρους στρατιώτες στις επιστρατευόμενες μονάδες, όταν και εφόσον η αρμόδια αρχή το ζητήσει. Ως πολίτες πιστεύουμε πως αυξάνοντας την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων προασπίζουμε την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και συμβάλουμε στην διατήρηση της ειρήνης. Δεν ήμαστε Τάγματα που θα δράσουμε είτε αυτόνομα είτε με την συνδρομή του κράτους. Δεν έχουμε επιχειρησιακή δομή και λειτουργία. Η μόνη δράση μας ως ομάδας είναι στα πλαίσια δασοπροστασίας και γενικότερα στη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Όλες μας οι δραστηριότητες είναι νόμιμες και δημόσιες και για τον λόγο αυτό καλούμε όλο τον κόσμο που επιθυμεί να τις παρακολουθήσει.
Οι Σύλλογοι των Εφέδρων λειτουργούν στην χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Δυστυχώς ο κ. Ανεστόπουλος δίνει με τις δηλώσεις του λανθασμένη εικόνα για τους σκοπούς της εφεδρείας. Τα όσα λέει εκφράζουν την «Πατριωτική Πολιτοφυλακή» και μόνο.
 
 
ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Ε.Ε.Δ.Α.