Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

Σ.Ε.Α.Ν. ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

ΣΥΝΔΕΣΝΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Μέ ἐθνική ὑπερηφάνεια ἑορτάζουμε τήν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου ,τήν παλιγγενεσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ,τήν ἀναγέννηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καί συγχρόνως τιμοῦμε μέ θρησκευτική κατάνυξη τόν Εὐαγγελισμό τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Μέ συγκίνηση καί εὐλάβεια ἀποδίδουμε φόρο τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης στούς Ἥρωες τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό σπουδαιότερο γεγονός τῆς Νεότερης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας ἀλλά καί τῆς παγκόσμιας γιατί ὕπηρξε ἡ πρώτη Ἐθνική Ἐπανάσταση πού παραδειγμάτισε καί τούς ὑπόλοιπους σκλαβωμένους λαούς τῆς Εὐρώπης .
Δέν πρέπει λοιπόν νά λησμονοῦμε ποτέ, οἱ σημερινοί Ἕλληνες ὅτι ὀφείλουμε τήν Ἐλευθερία, τήν Ἐθνική μας ὑπόσταση καί ὑπερηφάνεια, τήν πρόοδο καί τήν εὐημερία μας στούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821.
Σήμερα ὅλοι οἱ Ἕλληνες, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά διαφυλάξουμε τήν πνευματική καί πολιτική παράδοση στήν ὁποία στηρίχθηκε ἡ ἐπανάσταση τοῦ 21, πού δέν ἐξετάζεται μόνο ὡς Στρατιωτικό γεγονός Πανευρωπαϊκῆς ἀκτινοβολίας ἀλλά καί ὡς πνευματικός ἀγώνας ἑνός λαοῦ πού πιστεύει στήν ἀξία τῆς ἐλευθερίας καί ὑπηρετεῖ σέ ὅλες τίς ἐποχές, τίς ἀκατάλυτες ἀρχές τῆς δημοκρατίας καί τῆς Ἀρετῆς.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ Σ.Ε.Α.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ