Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

Π.Ο.Ε.ΕΦ.Ε.Δ. - Σεμινάριο Α΄ Βοηθειών στο 401 ΓΣΝΑ.


Την Μεγάλη Δευτέρα, 29.4.2013, Εθελοντές Έφεδροι των σωματείων της Π.Ο.Ε.ΕΦ.Ε.Δ. παρακολούθησαν Σεμινάριο στην Παροχή Πρώτων Βοηθειών και Πρώτων Βοηθειών Μάχης. Επρόκειτο για το 2ο ανάλογο Σεμινάριο προς τους Εθελοντές Εφέδρους, καθώς η αρχή είχε γίνει πριν δύο χρόνια περίπου πάλι σε άψογη συνεργασία με το 401 ΓΣΝΑ.

Μετά την εκτενή θεωρητική παρουσίαση των δύο θεματικών ενοτήτων, ακολούθησε πρακτική δοκιμασία των συμμετεχόντων, οι οποίοι κλήθηκαν να εφαρμόσουν όσα διδάχθηκαν, σε κάποιες περιπτώσεις δε και σε συνθήκες πίεσης κάτι που για τους περισσοτέρους ήταν πρωτόγνωρο.

Όλοι οι Εθελοντές Έφεδροι της ΠΟΕΕΦΕΔ που συμμετείχαν έφυγαν σαφώς πλουσιότεροι σε γνώσεις και αυτοπεποίθηση ότι μπορούν αυτές να τις εφαρμόσουν, εάν απαιτηθεί.

Θερμές ευχαριστίες προς τη Διοίκηση του 401 ΓΣΝΑ, τον Υπεύθυνο του Σεμιναρίου, Αρχίατρο Ι.Ζ., καθώς και τους Εισηγητές Ανθυπιάτρους για τις εισηγήσεις που μας παρουσίασαν και που μας καθοδηγούσαν ακούραστα καθ' όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου στην πρακτική εφαρμογή των διδαχθέντων αντικειμένων.


ΠΗΓΗ : Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο.