Σάββατο 15 Ιουνίου 2013

Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Πιερίας Εκπαίδευση Στην Μάχη Αστικού Περιβάλλοντος.

Τα μέλη του παραρτήματος Πιερίας την Κυριακή 2/6 είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις βασικές τεχνικές μάχης μέσα σε κατοικημένους τόπους.

Τα αντικείμενα που διδάχτηκαν αφορούσαν την είσοδο ομάδας σε δωμάτιο, την κίνηση ομάδας σε διάδρομο, το <<κόψιμο της πίτας>> και άλλα.
Σε επόμενα μαθήματα θα γίνει εκπαίδευση σε πιο εξειδικευμένες τεχνικές με την εφαρμογή πιο πολύπλοκων σεναρίων.