Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο.



Δείτε στιγμιότυπα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο. κατά το τελευταίο δίμηνο με έμφαση στην Ατομική Τακτική, τις ΣΕΑΕ, τις Τακτικές Περιπόλων και τις Πρώτες Βοήθειες Μάχης. Παρά τις αναπόφευκτες για όλους επιπτώσεις της πολύπλευρης "κρίσης", οι Εθελοντές Έφεδροι Υπαξιωματικοί και Οπλίτες επιμένουν στη διατήρηση κι επαύξηση του αξιομάχου και του ηθικού τους!


Ατομική τακτική


 






Τακτικές Περιπόλων




Α΄ Βοήθειες Πεδίου Μάχης 



ΠΗΓΗ : Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο.