Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΙΤΩΝ - 1η εκπαιδευτική συνάντηση 2011-2012.
Κατά την 1η εκπαιδευτική συνάντηση για την περίοδο 2011-2012 που έλαβε χώρα το περασμένο Σ/Κ, η ΠΕΝΕΦΥΟ υπεδέχθη τα νέα μέλη με μία εισαγωγική ενημέρωση επί του ατομικού εξοπλισμού, καθώς και με επανάληψη τυποποιημένων διαδικασιών ("drills" που λένε κι οι αγγλόφωνοι φίλοι μας) σε αντικείμενα όπως η Ατομική Τακτική, οι Ασκήσεις Αμέσου Αντιδράσεως (ΑΑΑ) και οι Στρατιωτικές Επιχειρήσεις Αστικού Εδάφους (ΣΕΑΕ). Αν και τα ανωτέρω αντικείμενα είναι εκ των ων ουκ άνευ για κάθε σύγχρονο μαχητή, δυστυχώς οι Έλληνες Έφεδροι δεν έχουν εκπαιδευθεί επαρκώς σε αυτά και σίγουρα δεν έχουν μετεκπαιδευθεί καθόλου. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, επιδιώκουμε κάθε φορά επικαιροποίηση των γνώσεών μας με την εφαρμογή νεοτέρων τεχνικών κι εμβάθυνση σε λεπτομέρειες, οι οποίες, όμως, κάνουν τη διαφορά μεταξύ εκπαιδευμένων και μη Εφέδρων των Ενόπλων Δυνάμεων• διαφορά που μπορεί εύκολα να φανεί αν το ΥΠΕΘΑ ικανοποιήσει το πάγιο αίτημά μας για συμμετοχή σε Ασκήσεις μετεκπαιδεύσεως Εφέδρων και που ελπίζουμε ποτέ να μη χρειασθεί να διαπιστωθεί σε πραγματικές συνθήκες.ΠΗΓΗ : Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο.