Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΙΤΩΝ - Εκπαίδευση στις τακτικές μάχης Ομάδος ΠΖ.


Στην εξοικείωση με τις τακτικές μάχης Ομάδος ΠΖ επικεντρώθηκε η εκπαίδευση των μελών της ΠΕΝΕΦΥΟ το Σ/Κ που πέρασε. Την πορεία με πλήρη φόρτο διαδέχθηκαν Ασκήσεις Αμέσου Αντιδράσεως σε τυχαία επαφή περιπόλου με τον εχθρό, καθώς και τακτικές όπως η χρήση "πυρός & κινήσεως" και "πυρός & ελιγμού" με σκοπό την εξάλειψη εχθρικής οχυρωμένης θέσεως. Η εμβάθυνση στις εν λόγω τακτικές και πολύ περισσότερα αντικείμενα, βεβαίως, θα αποτελέσουν αντικείμενο των Σχολείων της Ενώσεως που έπονται.
ΠΗΓΗ : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΙΤΩΝ