Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕΑΝ ΣΑΜΟΥ - Τ.Ε. ΣΑΜΟΥ.ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΛΜΟΥΣ  81 χιλ & 4,2 (106 χιλ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΠΟΛΥΒΟΛΟ MG3, ΟΠΛΟΠΟΛΥΒΟΛΟ  ΗΚ 11 ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΟ CURL GUSTAV
ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΣΗΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΑΜΟΥ. ΣΥΝΕΠΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΦ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2011.

ΠΗΓΗ : Σ.Ε.Α.Ν. ΣΑΜΟΥ.