Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2010

Βενιζέλος: «Είμαστε έτοιμοι για μεγάλες πολιτικές πρωτοβουλίες» !

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μιλώντας σε συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολεμικού Υλικού ανέπτυξε τις βασικές γραμμές που θα ακολουθήσει το ΥΕΘΑ.
Τις βασικές γραμμές της πολιτικής που ακολουθεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στα θέματα των αμυντικών εξοπλισμών και επενδύσεων, ανέπτυξε ο υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολεμικού Υλικού για το νομικό πλαίσιο προμηθειών Δημοσίου, υλικών άμυνας-ασφάλειας και διττής χρήσεως, εξαγωγών, έρευνας και τεχνολογίας και ελληνική βιομηχανία.
Ο κ. Βενιζέλος ανέφερε ως ενέργειες του υπουργείου για την αποκατάσταση του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών:
- Την πρόταση που υιοθετήθηκε από τον πρόεδρο της Βουλής για τη σύσταση υποεπιτροπής στο πλαίσιο της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής με αντικείμενο τους εξοπλισμούς,
- Τον Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει τη συμπεριφορά όλων των στελεχών, στρατιωτικών και πολιτικών, των Ενόπλων Δυνάμεων στις επαφές τους με τους προμηθευτές του ελληνικού Δημοσίου στον τομέα των εξοπλισμών. «Και θέλω να πιστεύω, πρόσθεσε, ότι και τα μέλη της υποεπιτροπής Εθνικής Άμυνας της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας που θα ασχολούνται με τον τομέα των εξοπλισμών θα αυτοδεσμευτούν και αυτά στην τήρηση του ίδιου κώδικα δεοντολογίας, γιατί οποιοσδήποτε εμπλέκεται, σε οποιοδήποτε επίπεδο, στη διαδικασία αυτή, πρέπει να διέπεται από τους ίδιους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες, υπενθύμισε, δεν αφορούν μόνο τους εν ενεργεία στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους, αλλά και τους εν αποστρατεία αξιωματικούς των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι για ένα μακρό χρονικό διάστημα, που θα καταστεί ακόμη μακρύτερο, δεσμεύονται από καθήκον εχεμύθειας και από καθήκον μη συμμετοχής σε διαδικασίες οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με το ρόλο τους, όταν ήταν εν ενεργεία αξιωματικοί των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων».
- Την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας για τον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών και επενδύσεων. «Η τυπολογία των διαδικασιών που εγκαθιδρύει η οδηγία αυτή είναι πάρα πολύ καθαρή, πάρα πολύ εύληπτη και μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε την εθνική μας νομοθεσία έτσι ώστε να μπορούμε να κινούμεθα με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη διαφάνεια, με μεγαλύτερη ευελιξία και να μην αιχμαλωτίζουμε τον εαυτό μας σε γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες είναι αντιπαραγωγικές και δεν προωθούν ούτε τους αμυντικούς ούτε τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας», τόνισε.
Ο κ. Βενιζέλος παρατήρησε ότι στην κοινοτική οδηγία περιλαμβάνονται τόσο η διαδικασία των διεθνών ανοικτών διαγωνισμών όσο και η διαδικασία των διακρατικών συμφωνιών, η διαδικασία των συμβάσεων-πλαίσιο και η δυνατότητα απευθείας αναθέσεων «προκειμένου να εξυπηρετούμε πληρέστερα, ταχύτερα, αποτελεσματικότερα το δημόσιο συμφέρον, αμυντικό και αναπτυξιακό, εν τέλει κοινωνικό». «Στόχος μας, συνέχισε, είναι στην παρούσα κοινοβουλευτική σύνοδο, δηλαδή μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, να έχει ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο νόμου, να έχει συζητηθεί στη Βουλή των Ελλήνων και να έχει καταστεί νόμος του κράτους».
- Την επανεξέταση του κεφαλαίου των αντισταθμιστικών ωφελημάτων από μηδενική βάση ώστε να επαναδιαπραγματευτούμε συνολικά συμβάσεις με εταιρείες και με χώρες προκειμένου να σπάσουμε αυτό το γόρδιο δεσμό. «Το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη σκοπιά που θέλουμε, δηλαδή με κριτήρια αμυντικά και κυρίως αναπτυξιακά, προκειμένου να αποκτούμε ανταλλάγματα τα οποία έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά και μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική», υπογράμμισε.
Μιλώντας για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι «μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να λειτουργούμε όχι ως μεταπράτες ή ως διαμεσολαβητές, αλλά ως γνήσιοι συμπαραγωγοί που αφομοιώνουν τεχνογνωσία και παράγουν τεχνογνωσία. Η ελληνική προστιθέμενη αξία δεν θέλουμε να είναι μια νομική έννοια, δεν θέλουμε να είναι μια λογιστική έννοια, θέλουμε να είναι μια πραγματική οικονομική αναπτυξιακή παράμετρος. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνουμε μια ημερίδα στην οποία θα προσκληθούν όλα τα ελληνικά ερευνητικά Ινστιτούτα και τα ελληνικά πανεπιστημιακά εργαστήρια, που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με τους αμυντικούς εξοπλισμούς και τις επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Και στόχος μας είναι αμέσως μετά να οργανώσουμε μια συνάντηση με τη μορφή partenariat, μεταξύ της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και των ελληνικών ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών εργαστηρίων, για να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή», συνέχισε.
Ο κ. Βενιζέλος επισήμανε την ανάγκη «να έχουμε εξαρχής την πλήρη εκτίμηση του κόστους μιας επιλογής. Διότι, όταν ξεκινάμε με μια σύμβαση για κύριο αμυντικό υλικό χωρίς να έχουμε συνυπολογίσει τις ανάγκες σε βλήματα, σε συστήματα αυτοπροστασίας, σε εν συνεχεία υποστήριξη, δεν μπορούμε να έχουμε μια ορθή εκτίμηση του συνολικού κόστους και δεν μπορούμε να οργανώσουμε σωστά τη δική μας στάση, ως προς την αναπτυξιακή διάσταση της μιας ή της άλλης επιλογής που κάνουμε».
Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα προς τα μέλη του ΣΕΚΠΥ «να βοηθήσετε με ιδέες, με προτάσεις, αλλά και αναπτύσσοντας καλές πρακτικές, καλές επιχειρηματικές πρακτικές ώστε να σπάσουμε αυτό το ''μυστήριο'' που κυριαρχεί στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών και των επενδύσεων και να καταστήσουμε τον τομέα αυτό όσο γίνεται πιο χρήσιμο για τον τόπο, για την οικονομία.
Γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η οικονομική ισχύς είναι και διπλωματική ισχύς και όταν η χώρα αντιμετωπίζει δημοσιονομικές και αναπτυξιακές δυσκολίες, όταν τίθεται εν αμφιβόλω η κοινωνική συνοχή, τότε τίθενται και προβλήματα διπλωματικής ισχύος. Γι' αυτό είμαστε απολύτως υποχρεωμένοι, είμαστε εθνικά και ιστορικά υποχρεωμένοι, να συμβάλλουμε στην υπέρβαση των προβλημάτων αυτών», παρατήρησε.
Τέλος ο κ. Βενιζέλος επανέλαβε ότι «η χώρα αντιμετωπίζει πολύ συγκεκριμένα υπαρκτά προβλήματα ασφάλειας και άμυνας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Προβλήματα, που οφείλονται σε γνωστούς ιστορικούς γεωγραφικούς και πρωτίστως πολιτικούς λόγους. Προβλήματα που θέλουμε να ξεπεραστούν, που ελπίζουμε να ξεπεραστούν. Εργαζόμαστε έντονα προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι και κυρίως δεν μπορούμε να τρέφουμε ψευδαισθήσεις.
Είμαστε έτοιμοι για μεγάλες πολιτικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης της έντασης, θέλουμε να επικρατεί η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα είναι παράγοντας σταθερότητας, αντιστέκεται σε κάθε αναθεωρητική αντίληψη γύρω από τα θέματα αυτά, αλλά βεβαίως, από την άλλη μεριά, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε αξιόπιστες, αξιόμαχες, σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις, που προωθούν τις αντιλήψεις της διακλαδικότητας, της κάθετης δομής διοίκησης. Ένοπλες Δυνάμεις οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν την ακεραιότητα, την αξιοπρέπεια και τη διπλωματική ισχύ της χώρας», κατέληξε.
ΠΗΓΗ : www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ