Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

Yψηλός ο δείκτης εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Σύμφωνα με τη μέτρηση της Public Issue, που καταγράφει το δείκτη κοινωνικής εμπιστοσύνης, για λογαριασμό της εφημερίδας Καθημερινή, οι Ένοπλες Δυνάμεις κατατάσσονται για το 2009 στην 6η θέση (από την 7η το 2008), με δείκτη 494, έναντι 375 προηγουμένως (αύξηση 119 μονάδων). Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθεί να είναι ο μοναδικός πολιτικός θεσμός που εμπιστεύονται σήμερα οι Ελληνες πολίτες.
Τα πολιτικά κόμματα κατατάσσονται φέτος στην προτελευταία (47η, από την τελευταία 48η το 2008) θέση του δείκτη ενώ οι κυβερνήσεις υποβιβάζονται στην τελευταία (48η).
Με βάση τη μέτρηση του 2009, επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα ότι ελάχιστοι θεσμοί απολαμβάνουν σχετικά υψηλά ποσοστά κοινωνικής εμπιστοσύνης, ενώ οι περισσότεροι δεν εμφανίζουν καν θετικό ισοζύγιο εμπιστοσύνης.
Αξιοσημείωτη είναι η κατάταξη της Εκκλησίας της Ελλάδος που υποβιβάζεται φέτος στην 24η θέση (ενώ το 2007 κατείχε τη 15η) αλλά και η άνοδος της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφορίων.

πηγή: http://strategy-geopolitics4.blogspot.com/