Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΣΕΕΔ - ΣΑΚ.

Ο ΠΣΕΕΔ/ΣΑΚ σε συνεργασία με τον Dr.Νικόλαο Μουζάκη M.Sc.Phd. N.S.W.C.-S.C.U.B.A.-E.F.M.B.-C.M.B. Psychological Operations Psychology Consultant , διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ)

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε δυο τρίωρες (7-10 μ.μ.) ημερίδες 10 και 24 Φεβρουαρίου 2010 , στα γραφεία μας : Λιοσίων και Σηλυβρίας 6 ΑΘΗΝΑ.

Δηλώσεις συμμετοχής στο ηλ.ταχυδρομείο μας pseed_sak@yahoo.gr έως 7 Φεβρουαρίου 2010. Βάσει των δηλώσεων συμμετοχής, μετά το πέρας του σεμιναρίου θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολουθήσεως .

Η συμμετοχή ορίζεται στα 10 ευρώ κατ’ άτομο και είναι ανοιχτή για εθελοντικές ομάδες, συνεργαζόμενους συνδέσμους, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, και όλους τους ενδιαφερόμενους.