Τρίτη 1 Ιουνίου 2010

Άσκηση ανακατάληψης σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας από την ΕΚΑΜ.

Αρχίζει σήμερα τετραήμερο διεθνές σεμινάριο, οι εργασίες του οποίου θα κορυφωθούν με τη διεξαγωγή πραγματικής Άσκησης Ανακατάληψης Σιδηροδρομικής Αμαξοστοιχίας σε περιοχή των Αθηνών. Το σεμινάριο διοργανώνεται από την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ) της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Ένωση Ευρωπαϊκών Αντιτρομοκρατικών Μονάδων (ATLAS), και συμμετέχουν σε αυτό εκπρόσωποι της Ομάδας Εργασίας Χερσαίων Μεταφορών «ΕΡΜΗΣ» (TRANSPORT) των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Αντιτρομοκρατικών Δυνάμεων, καθώς και παρατηρητές από ανάλογους επιχειρησιακούς σχηματισμούς. Οι εργασίες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν, κλιμακωτά, δύο (2) ημέρες θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας, βέλτιστων πρακτικών και τεχνικών σε θέματα δυναμικών επεμβάσεων σε περιπτώσεις μέσων σταθερής τροχιάς , καθώς και δύο (2) ημέρες πρακτική εκπαίδευση, στο πλαίσιο της οποίας την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί προάσκηση με προσομοίωση επέμβασης και τη δεύτερη ημέρα θα πραγματοποιηθεί πολύωρη πραγματική άσκηση ανακατάληψης αμαξοστοιχίας σιδηροδρόμου. Στην Άσκηση που σύμφωνα με το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 3 Ιουνίου 2010 στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, στην περιοχή του Ρέντη, θα προσομοιωθεί ομηρία επιβατών σε αμαξοστοιχία του Ο.Σ.Ε. από «μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης». Στην αντιμετώπιση και διαχείριση του περιστατικού θα εμπλακούν και οι διαπραγματευτές της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ θα αναπτυχθεί Διοίκηση Σκηνής προκειμένου να δοκιμασθεί ο συντονισμός, η διοίκηση και ο έλεγχος των επιχειρησιακών δράσεων στο «θέατρο των επιχειρήσεων», η επιχειρησιακή ικανότητα και η αντίδραση των τακτικών δυνάμεων επέμβασης, καθώς και να εξετασθεί η διαλλειτουργικότητα, η αποτελεσματικότητα και η συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ειδικών Αντιτρομοκρατικών Αστυνομικών Δυνάμεων σε κρίσιμα περιστατικά. Πέραν των ομάδων της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ) Αττικής θα συμμετέχουν και μία ομάδα της (Ε.Κ.Α.Μ) Θεσσαλονίκης καθώς και έξι (6) πενταμελείς ομάδες από την ομάδα εργασίας «ΕΡΜΗΣ», δηλαδή από Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Βόρειο Ιρλανδία και Τσεχία. Επισημαίνεται ότι, η ΕΕ Ομάδα Εργασίας Χερσαίων Μεταφορών «ΕΡΜΗΣ» που λειτουργεί στο πλαίσιο του ATLAS πραγματοποιεί ετησίως μία άσκηση που διεξάγεται σε μία χώρα μέλος κάθε φορά και σε διαφορετικό μέσο μεταφοράς, όπου βελτιώνει τις υπάρχουσες επιχειρησιακές τακτικές αντιμετώπισης και διαχείρισης αντίστοιχων περιστατικών στα δίκτυα επίγειων μεταφορών. Το 2009 η Ε.Κ.Α.Μ. συμμετείχε στην άσκηση ανακατάληψης λεωφορείου που έλαβε χώρα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Επισημαίνεται ότι για το έτος 2010 και ύστερα από πρόταση του ATLAS , η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ) της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ως συμβατική υποχρέωση τη διοργάνωση της συγκεκριμένης Πραγματικής Άσκησης με τη συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Ειδικών Αντιτρομοκρατικών Δυνάμεων της Τσεχίας, Γαλλίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας. καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η άσκηση αυτή, όπως και όλες οι αντίστοιχες που διεξάγονται στα κ-μ της ΕΕ, θέτουν σε δοκιμαστική λειτουργία την σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που καθορίζει τις διαδικασίες κοινής δράσης.

ΠΗΓΗ : http://strategy-geopolitics4.blogspot.com/