Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010

Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο. - Νυκτερινή Εκπαίδευση σε Επιθετικές & Αμυντικές επιχειρήσεις.Τη νύκτα της Παρασκευής (11/6) προς Σάββατο (12/6) διεξήχθη Άσκηση Ομάδων Πεζικού, οι οποίες βάσει του σεναρίου λειτούργησαν ως τμήματα μεγαλυτέρων Τακτικών Συγκροτημάτων.
Το ένα Τμήμα ανέλαβε την άμυνα – φρούρηση Οχυρωμένης Βάσεως (ΟΒ), η οποία δεν κατέστη δυνατόν να καταστραφεί από βολές του εχθρικού ΠΒ κι έτσι ο εχθρός θα επιχειρούσε να την καταλάβει αποστέλλοντας Περίπολο Μάχης.
Το έτερο Τμήμα έλαβε αποστολή καταλήψεως και διατηρήσεως της ΟΒ μέχρι την εκδήλωση της επιθέσεως από τις φίλιες δυνάμεις τις πρώτες πρωινές ώρες, αποστολή ιδιαιτέρως απαιτητική καθώς η διείσδυση προς τον ΑΝΣΚ απαιτούσε ανηφορική πορεία για αρκετά χιλιόμετρα σε περιορισμένο χρόνο.
Οι Ομαδάρχες είχαν λάβει Φάκελο με Προειδοποιητική Διαταγή, αεροφωτογραφία της ΟΒ και χάρτη της περιοχής επιχειρήσεων, σε προγενέστερο χρόνο ώστε να σχεδιάσουν την εκτέλεση των αποστολών τους και να ενημερώσουν τα μέλη των ομάδων τους.
Το πέρας της ασκήσεως ακολούθησε επιτόπια απενημέρωση για την εκτέλεση της αποστολής και των δύο ομάδων, από την οποία εξήχθησαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για όλους.
Στο πλαίσιο συνδρομής της Πολιτείας για θέματα Πολιτικής Προστασίας, όπως ορίζεται από το Καταστατικό μας, για την άσκηση είχαν ενημερωθεί οι τοπικές αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές.

ΠΗΓΗ : http://penefyo.blogspot.com/