Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010

Συνεισφορά Στρατού Ξηράς για Αντιμετώπιση της Πλημμύρας π. Έβρου!


Στις 09 Φεβ 2010 οι Σχηματισμοί και οι Μονάδες στην περιοχή ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού (ΠΕ/Δ΄ΣΣ) τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα για συνδρομή στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) εφόσον ζητηθεί.

Στις 14 Φεβ 2010 με απόφαση της ΓΓΠΠ, ο νομός Έβρου κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Από την ημέρα κήρυξης του Νομού Έβρου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έως την 23 Φεβ 2010 οι Μονάδες, για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την πλημμύρα του ποταμού Έβρου, διέθεσαν:

Αξιωματικό σύνδεσμο την νύκτα 17/18 Φεβ 2010 στο Κέντρο Συντονισμού χ. Μάνδρας για άμεση μεταβίβαση αιτημάτων συνδρομής από τη ΓΓΠΠ.

112 οπλίτες για την πλήρωση γαιοσάκων με άμμο στο Δήμο Διδυμοτείχου, Σουφλίου, Ορφέα και Βύσσας

1900 γαιόσακους στο κοινοτικό διαμέρισμα Πραγγίου, Μάνδρας και Λαβάρων.

13 ανατρεπόμενα οχήματα για την μεταφορά αδρανών υλικών,

4 χωματουργικά μηχανήματα μηχανικού

1 λεωφορείο 50 θέσεων για εκκένωση του χ. Μάνδρας και 3 οχήματα γενικής χρήσης για μεταφορά προσωπικού.

100 λίβρες ΤΝΤ για την ανατίναξη κυρίου αναχώματος για να προληφθεί ενδεχόμενη πλημμύρα του χ. Πόρος.
Οι παραπάνω διαθέσεις προσωπικού και μέσων έγιναν για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων σε τόπο και χρόνο.

Οι Σχηματισμοί και οι Μονάδες ικανοποίησαν το σύνολο των αιτημάτων της ΓΓΠΠ και διατηρούν ετοιμότητα για την ικανοποιήσει τυχόν νέων αιτημάτων.

ΠΗΓΗ : Γ.Ε.Σ.