Κυριακή 28 Μαρτίου 2010

Εκφράζουμε έμπρακτα την αντίθεσή μας στις ενέργειες κ. Χρυσοχοίδη στο egov@yen.gr - strategy-geopolitics4.blogspot.com.Καλούμε τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχο Αθ. Μπούσιο: - να επαναφέρει άμεσα στην Υπηρεσία τον Ανθυποπλοίαρχο (ΛΣ) Κ. Χαραλαμπόπουλο, - να θέσει στο αρχείο τη διαταχθείσα ΕΔΕ προτού διαταραχθεί ανεπανόρθωτα το πνεύμα μονάδος της ΜΥΑ, - να μεριμνήσει για την ουσιαστική αναβάθμιση της Μονάδας με την επίλυση των θεμάτων του προσωπικού και την ανανέωση του εξοπλισμού.

ΠΗΓΗ : http://strategy-geopolitics4.blogspot.com/