Τρίτη 23 Μαρτίου 2010


"Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
Παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή"