Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009

15οι Πανελλήνιοι Αγώνες Εφέδρων Καταδρομέων

Όσες λέσχες της ΠΟΕΔ επιθυμούν να λάβουν μέρος στους αγώνες (περιοχή Ρεντίνας) θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στη Λέσχη Ελλήνων Καταδρομών μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2009, αποστέλλοντας με τηλεμοιοτυπία (φαξ) στην Λ.Ε.Κ. (2310 823050) σχετική δήλωση συμμετοχής. Στη δήλωση να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εφεδρου, ο αριθμ. αστυνομικής Ταυτότητας, η ημερομηνία γέννησης, το τηλέφωνο καθώς και το όνομα του συλλόγου - σωματείου που ανήκει. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ ανα άτομο.