Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009

Νέες φωτογραφίες στο ιστολόγιο του Σχολείου S.W.A.T.

Φωτογραφίες από την εκπαίδευση που έγινε σε προηγούμενα σχολεία SWAT δημοσίευσε το ιστολόγιο του "1ου Σχολείου SWAT ". Οι φωτογραφίες είναι κατά το πλήστον από εκπαίδευση στην Αμερική και δείχνουν τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτών στην αντιμετώπιση βιαίων και τρομοκρατικών ενεργειών.