Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1το ΣΧΟΛΕΙΟ SWAT – Λ.Ε.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.


Στη ιστοσελίδα του 1 του ΣΧΟΛΕΙΟΥ SWAT – Λ.Ε.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ έχουν ανακοινωθεί οι τελικές οδηγίες και κατευθύνσεις προς τους συμμετέχοντες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : poligiroswat.blogspot.com