Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ.


12/12/627 Ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος συντρίβει στη Νινευί της Μεσοποταμίας τον Περσικό Στρατό υπό το Χορσρόη.


12/12/1803 Το Ολοκαύτωμα στο Κούγκι. Ο Ιερομόναχος Σαμουήλ μαζί με πέντε Σουλιώτες, μπροστά στον κίνδυνο να συλληφθούν αιχμάλωτοι από πολυάριθμους Τούρκους, βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και ανατινάσσονται στον αέρα μαζί με πολλούς Τούρκους.


12/12/1820 Οι Σουλιώτες ξαναγυρίζουν στην Πατρίδα τους μετά από συμφωνία με τον Αλή Πασά και παίρνουν μαζί του μέρος στον πόλεμο αυτού με το Σουλτάνο.