Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009

ΙΕ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΡΕΝΤΙΝΑ 2009.


Επισημαίνουμε στους αναγνώστες μας ( μετά από αντίστοιχη επισήμανση σε εμάς από το Γεν. Γραμ. της Π.ΕΝ.Ε.Α. ΕΦ στην ΕΦ Ανθυπίατρο Λιόλιο Αλέξανδρο ) ότι οι ΙΕ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΡΕΝΤΙΝΑ 2009 οργανώθηκαν από την Λ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης .