Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΑΣ.


Το 1919 έχουμε την ίδρυση του Λιμενικού Σώματος. Ο ιδρυτικός νόμος είναι ο Ν. 1753 του 1919 «Περί τροποποιήσεως του νόμου 816 και προσθήκης συναφών διατάξεων». Σημαντικότερη καινοτομία του νόμου αυτού είναι το άρθρο 3 το οποίο προβλέπει την σύσταση ιδίου Σώματος του Λιμενικού που αποτελείται από προσωπικό της Διεύθυνσης Εμπορικού Ναυτικού, της επιθεωρήσεως των υπηρεσιών αυτού, του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και των Λιμενικών Αρχών.
Το Λιμενικό Σώμα είχε ιδρυθεί. Το άρθρο 3 αποτελεί την επίσημη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του. Την είχαν εμπνευστεί ο Αείμνηστος Γεώργιος Σάκαλης και Κωνσταντίνος Μπούκας. Όπως ήταν φυσικό ο νόμος πρόβλεψε και τον τρόπο συγκρότησης του νεοσύστατου σώματος. Προς το σκοπό αυτό με διάταγμα εξουσιοδότησε την μετάταξη από το Πολεμικό Ναυτικό στο Λιμενικό Σώμα ενός συνόλου 66 αξιωματικών. Έτσι το Λιμενικό Σώμα 5 μήνες περίπου μετά την ίδρυση του είχε ήδη συγκροτηθεί και οργανωθεί καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν των θέσεων που είχε προβλέψει ο νόμος 1753 διαθέτοντας 63 ανώτερους και κατώτερους αξιωματικούς προερχομένους από τις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού. Επρόκειτο για στελέχη με ικανή μόρφωση γλωσσομαθή και ειδικευμένα στα θέματα εμπορικής ναυτιλίας από την υπηρεσία τους στο τμήμα εμπορικού Ναυτικού και στις Λιμενικές Αρχές, που είχαν μόνοι του ς αναλάβει την περιπέτεια της μετάταξης σε ένα νέο σώμα με το ζήλο του νέου τον ενθουσιασμό του πρωτοπόρου και την εκ προϋποθέσεως στοργή για την Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, η διοίκηση της οποίας θα αποτελούσε στο εξής το αποκλειστικό έργο της επαγγελματικής τους Σταδιοδρομίας.
Οι περισσότεροι από αυτούς, όπως έχει καταγράψει η ιστορία, σταδιοδρόμησαν ευδόκιμα, ανήλθαν στις βαθμίδες της ιεραρχίας και προσέφεραν μέχρι τέλος της υπηρεσιακής τους ζωής σημαντικό έργο στην μεγάλη υπόθεση της ναυτιλίας μας.

Πηγή:ΥΕΝ/ΔΠΟΕΚ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Ε.Α.Α.Λ.Σ)