Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009

ΑΣΚΗΣΗ ''ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ 2009'' (Γ.Ε.ΕΘ.Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 65/2009).

Ανακοινώνεται ότι, από 23 Νοεμβρίου έως και 11 Δεκεμβρίου 2009 διεξάγεται στο Πεδίο Βολής Κρήτης η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) ''ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ 2009'΄. Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα εκτελεστούν βολές Εδάφους – Αέρος στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, που έχουν ως σκοπό την επιχειρησιακή εκπαίδευση των συμμετεχουσών Μονάδων.

Ταυτόχρονα, η «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ 2009» αποτελεί και ΝΑΤΟΐκή αξιολόγηση των Μονάδων στην ικανότητά τους για αντίδραση σε εναέριες απειλές και εκτέλεση βολών Εδάφους-Αέρος σε σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια.