Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009

Μέλη της ΛΕΦΕΔ σε σεμινάριο προστασίας VIP.


Μέσα στο μήνα Οκτώβριο του 2009 στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού, για την προστασία ατόμων VIP. Η εκπαίδευση οργανώθηκε από την ελληνική εταιρία SOUL & MATE και εκπαιδευτών της ισραηλινής εταιρίας MEROY.
Οι ισραηλινοί εκπαιδευτές , έμπειροι επαγγελματίες στο χώρο της προστασίας υψηλών προσώπων ,δίδαξαν τεχνικές και τακτικές προστασίας αλλά και την ψυχοσύνθεση ενός τέτοιου επαγγέλματος για τον τρόπο που πρέπει να σκέφτεται ένας σωματοφύλακας ώστε να είναι αποτελεσματικός στη δουλειά του. Μέλη της ΛΕΦΕΔ συμμετείχαν και στα δύο σεμινάρια του μήνα και απέκτησαν πολύτιμες εικόνες αλλά και εμπειρία στο θέμα της προστασίας υψηλών προσώπων(VIP). Ήταν όλοι τους επιτυχόντες και τους απονεμήθηκαν πτυχία αποφοίτησης με αριθμό πιστοποίησης επαγγέλματος. Πάντοτε υπάρχουν βέβαια και πιο προχωρημένα επίπεδα της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, τα οποία όμως μπορούν να λάβουν χώρα μόνο στο κράτος του Ισραήλ σε ειδικά camp.
Τα αντικείμενα της εκπαίδευσης ήταν θεωρητικά και πρακτικά. Έτσι είχαμε: Παρακολουθήσεις- αντιπαρακολουθήσεις, οργάνωση προστασίας ατόμου και προσωπικού χώρου ,τεχνικές και τακτικές φύλαξης σε σταθερό μέρος ή κατά την κίνηση του VIP ,αμυντική και επιθετική οδήγηση, τεχνικές και τακτικές μάχης με όπλα, αυτοάμυνα(KRAVMAGA), ψυχολογική καθοδήγηση για τον σωματοφύλακα, αναφορές σε πραγματικά περιστατικά , αναζήτηση και αναγνώριση εκρηκτικών μηχανισμών σε χώρους και σε οχήματα Ι.Χ.

Εφ. Λχίας.(ΚΔ) Χ. Γεώργιος