Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009

Σεμινάριο Προσανατολισμού από την Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο

Ταχύρρυθμο σεμινάριο προσανατολισμού πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο. Εκπαιδευόμενοι κι εκπαιδευτές κινήθηκαν τακτικά, σε διάταξη περιπόλου αναγνωρίσεως, μέχρι το σημείο που είχε προεπιλεχθεί επί χάρτου για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, φέροντας φόρτο μάχης, ενώ κάποιοι έφεραν πλήρη φόρτο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Η βροχή και η λάσπη δεν εμπόδισαν το θεωρητικό μάθημα στην ύπαιθρο. Αντίθετα ήταν μία καλή ευκαιρία για την εξοικείωσή μας στη διαβίωση στη φύση και για την επίδειξη τεχνικών διαβίωσης-επιβίωσης (π.χ. η χρήση αδιαβρόχου τύπου poncho και αρτάνης, με τα οποία φτιάχτηκε πρόχειρο «στέγαστρο» ώστε να συνεχιστεί το μάθημα, ενώ επεσημάνθη ότι με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συλλεχθεί και βρόχινο νερό σε περίπτωση ανάγκης).
Ο Εφ. Ναυτοδίοπος (ΠΝ) Σ.Π. ανέπτυξε τα βασικά περί χρήσης χάρτου, πυξίδας και συντεταγμένων, καθώς και τους τρόπους προσανατολισμού, χάραξης και τήρησης πορείας και εύρεσης της θέσης μας πάνω στο χάρτη. Την επίλυση των αποριών ακολούθησε η λύση σχετικών ασκήσεων επί χάρτου, τις οποίες όλοι οι εκπαιδευόμενοι απήντησαν με επιτυχία.
Το γεγονός ότι το σεμινάριο διεξήχθη από συνάδελφο που διδάχθηκε προσανατολισμό στους κόλπους της εθελοντικής εφεδρείας – κι όχι κατά τη θητεία του – φθάνοντας σε σημείο, με τη σειρά του, να μεταδίδει τις γνώσεις του σε νεοτέρους συναδέλφους του όλων των Κλάδων των Ε.Δ., επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά το επιτυχημένο μοντέλο των εθελοντών Πολιτών – Οπλιτών, οι οποίοι επιθυμούν μόνο να προσφέρουν στην πατρίδα και τις Ε.Δ., κι αυτές έχουν μόνο να ωφεληθούν από την περαιτέρω αξιοποίησή αυτών.
Μετά τη λήξη του σεμιναρίου ακολούθησε εξάσκηση σε ασκήσεις αμέσου αντιδράσεως περιπόλου για να μη σκουριάζουμε και γιατί «επανάληψις, μήτηρ πάσης μαθήσεως».

Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με πορεία «αποθεραπείας» προς το σημείο εκκινήσεως.