Τρίτη 25 Μαΐου 2010

1o Σχολείο Ελαφρών Όπλων και Τακτικών (ΣΕΟΤ) της ΛΕΦΕΔ

Tο Σάββατο 15/5 στις εγκαταστάσεις οργανωμένου πεδίου βολής έλαβε μέρος το 3ο μάθημα του πρώτου Σχολείου Ελαφρών Όπλων και Τακτικών (ΣΕΟΤ) της ΛΕΦΕΔ . Σκοπός του σχολείου είναι να "πιστοποιήσει" μια ομάδα παλαιών μελών σε τυποποιημένες γνώσεις στο χειρισμό μιας πληθώρας ελαφρού οπλισμού και τακτικών ώστε να μεταφέρει αυτή την γνώση και εμπειρία μέσα από το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΛΕΦΕΔ και με συγκεκριμένη μεθοδολογία , σε όλα τα μέλη της λέσχης με απόλυτη ασφάλεια και νομιμότητα.
Η αρχική αυτή ομάδα συγκροτήθηκε από μέλη της ΛΕΦΕΔ με εμπειρία στην χρήση ελαφρού οπλισμού (μέλη ΣΚΟΕ) και με συμμετοχές σε ανάλογα σχολεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό , μέσα από το ΣΕΟΤ και με την κοινή συνεκπαίδευση της ομάδας σκοπός είναι να δοκιμαστούν και να επιλεγούν οι καλύτερες τεχνικές και τακτικές χειρισμού ελαφρών όπλων ώστε να αναπτυχθεί μια εκπαιδευτική μεθοδολογία εφαρμόσιμη στον μέσο έφεδρο μέλος της ΛΕΦΕΔ.
Το ΣΕΟΤ όταν πλέον ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΛΕΦΕΔ θα συμπληρώσει τα υπάρχοντα σχολειά ΣΒΕΟ (Σχολείο βασικής εκπαίδευσης οπλίτη) και ΣΠΕΛ (Σχολείο περιπολαρχών) παρέχοντας τις βασικές αλλά και προχωρημένες γνώσεις τακτικής χρήσης ελαφρού οπλισμού που μπορεί να συναντήσει και να χρησιμοποιήσει ο έφεδρος.
Το μάθημα του Σαββάτου ήταν αφιερωμένο στην τακτική χρήση της καραμπίνας ,έγιναν βολές με πολλά και διαφορετικά είδη τυφεκίων και φυσιγγίων καθώς και βολές κατά την τακτική κίνηση περιπόλου.

πηγή: http://www.lefed.gr