Πέμπτη 20 Μαΐου 2010

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ASSAULT RIFLE COURSE απο European Paratroopers Association.


Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για συμμετοχή σε εκπαίδευση που θα πραγματοποιήσει η European Paratroopers Association στην Θεσσαλονίκη - ASSAULT RIFLE COURSE – τις 4 και 8 Ιουνίου 2010 μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παρακάτω email : militarytraining.gr@gmail.com στα Ελληνικά και info@europeanparatroopers.org στα Αγγλικά για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής .