Πέμπτη 13 Μαΐου 2010

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ICAO).

Την 12 Μαϊου, 5 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 19 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 14 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 30 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Την 11 Μαϊου, 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 13 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 16 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Την 10 Μαϊου, 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 2 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παραβάση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.