Πέμπτη 20 Μαΐου 2010

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΜΥΝΑΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Ε.ΕΘ.Α. ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 41/2010)

Από 18 έως 20 Μαΐου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η Εθνική Άσκηση Κυβερνοάμυνας «ΠΑΝΟΠΤΗΣ – 2010». Η Άσκηση είχε ως σκοπό την εξάσκηση των εμπλεκομένων στην προετοιμασία και δοκιμή διαδικασιών για αντιμετώπιση ενεργειών ή επιχειρήσεων Κυβερνοπολέμου, αλλά και εξουδετέρωση της ικανότητας δυνητικού αντιπάλου για διεξαγωγή τέτοιων επιχειρήσεων, εναντίον της Εθνικής Άμυνας της χώρας.

Η εν λόγω άσκηση διοργανώθηκε και συντονίστηκε από το ΓΕΕΘΑ, σε συνέχεια της εμπειρίας και της επιτυχούς συμμετοχής της Ελλάδας σε ανάλογη άσκηση του ΝΑΤΟ (NCDEX-09). Στην άσκηση συμμετείχαν οι Ένοπλες Δυνάμεις, Υπουργεία, Φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα (15 ΑΕΙ και ΤΕΙ).