Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2010

Στους μισούς οι στρατεύσιμοι μέσα σε 30 χρόνια!


Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης


Η εξέταση της πιθανότητας στράτευσης των μεταναστών, σε συνάρτηση με το ζήτημα της ομαλής ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία, της καθιέρωσης της υποχρεωτικής στράτευσης των γυναικών, σύμφωνα με τις επιταγές περί ισότητος των δύο φύλων, που προβλέπονται από το Σύνταγμα, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για όλους τους νέους στα 18, αμέσως μετά το Λύκειο, αλλά και σειρά άλλων, εξαιρετικά ενδιαφερόντων, προτάσεων προβλέπονται στην ιδιαίτερα σημαντική μελέτη της Ακαδημίας Αθηνών, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, και εξετάζει το ζήτημα της υπογεννητικότητας των Ελλήνων και τις επιπτώσεις της στην εθνική άμυνα.
Η μελέτη με τίτλο «Δημογραφία και Άμυνας. Το δημογραφικό πρόβλημα και οι επιπτώσεις του στην εθνική άμυνα», που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το μείζον πρόβλημα της υπογεννητικότητας, σε σχέση με τις Ένοπλες Δυνάμεις και την εθνική ασφάλεια, συντάχθηκε από τον ταξίαρχο ε.α. «Βασίλη Βάσιλα («Το Δημογραφικό Πρόβλημα») και τον υποστράτηγο ε.α. Δρ. Γιάννη Παρίση («Οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος στην εθνική άμυνα»), υπό τη γενική εποπτεία και επιμέλεια του στρατηγού ε.α. Δημήτρη Σκαρβέλη, ακαδημαϊκού, επίτιμου αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
Είναι συγκλονιστικό να αντιμετωπίζεις κατά πρόσωπο την σκληρή πραγματικότητα, όπως αυτή προκύπτει από την αψευδή γλώσσα των αριθμών, τους οποίους παραθέτει ο υποστράτηγος ε.α. δρ. Γιάννης Παρίσης. «Η απόδοση των κλάσεων αρχίζει με 89.208 άρρενες το έτος 1999, για να καταλήξει στους 43.299 το έτος 2028, ήτοι λιγότεροι του ημίσεος» επισημαίνει ο στρατηγός για να προσθέσει: «Προσέτι, η απόδοση των κλάσεων μειώνεται σε ένα ποσοστό που πολλές φορές υπερβαίνει το 50% για διαφόρους λόγους, οι οποίοι έχουν κυρίως να κάνουν με την κατάσταση της υγείας των στρατευομένων (απαλλαγές και αναβολές στράτευσης), καθώς και με τις ευεργετικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας μας (αναβολές λόγω σπουδών, εξαγορές θητείας κ.ά.)».
Φρένο στη μείωση της θητείας
Και καταλήγει στο διά ταύτα: «Οποιαδήποτε βελτιωτική προσπάθεια γίνει από το κράτος προς την κατεύθυνση της άμβλυνσης του δημογραφικού προβλήματος, δεν θα αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς τη θητεία, αν παράλληλα δεν ληφθούν και περιοριστικά μέτρα στρατολογικού χαρακτήρα (με αλλαγές στο στρατολογικό νόμο) και δεν παύσει η συνεχής τάση για μείωση της διάρκειάς της».
Όπως δε πολύ ορθά επισημαίνει στον πρόλογο της μελέτης ο ακαδημαϊκός στρατηγός ε.α. Δημήτρης Σκαρβέλης: «Η εργασία έχει σκοπό να καταδείξει τις επιπτώσεις του δημογραφικού στην επάνδρωση του στρατεύματος και πως θα εξελιχθούν στο μέλλον και παράλληλα να εκθέσει απόψεις πάνω σε συναφή ζητήματα, όπως είναι ο θεσμός και η διάρκεια της θητείας, ο επαγγελματικός στρατός, η στράτευση των γυναικών, η στράτευση στο 18ο έτος της ηλικίας κ.λπ., προκειμένου να συμβάλει στις συζητήσεις και μελέτες που γίνονται πάνω στα θέματα αυτά, τόσο από τα γενικά επιτελεία των Ε.Δ. όσο και από τα διάφορα ινστιτούτα στρατηγικών μελετών».
Ο ίδιος δεν διστάζει να πει ωμά την άποψή του, ότι σε περίπτωση που (προφανώς για «πολιτικούς λόγους») αποφασιστεί η έτι περαιτέρω συρρίκνωση της στρατιωτικής θητείας, τότε καλύτερο είναι να καταργηθεί τελείως: «Το χειρότερο είναι ότι ήδη έχει εξαγγελθεί η περαιτέρω μείωση της διάρκειας της θητείας σε εξάμηνη υπηρεσία. Αν συμβεί αυτό, τότε εύλογα θα τεθεί και το ερώτημα της κατάργησής της: μια εξάμηνη θητεία τι θα μπορούσε να προσφέρει στο στρατεύσιμο (από πλευράς εκπαιδεύσεώς του ως μαχητού), στο στρατό με την ακόμα μεγαλύτερη μείωση της επάνδρωσής του και στην άμυνα (από πλευράς ετοιμότητα και αποτροπής);».
Όπως επισημαίνει και στο δικό του τμήμα της μελέτης ο ταξίαρχος (ΤΘ) ε.α. Βασίλης Βάσιλας: «Οι συνολικές γεννήσεις του κάθε έτους συνιστούν τη δυναμικότητα σε έμψυχο υλικό της στρατιωτικής κλάσεως από την οποία αντλούν το προσωπικό τους οι Ένοπλες Δυνάμεις, υλοποιούν δηλαδή την επάνδρωσή τους. Με δεδομένη τη στράτευση στο 21ο έτος της ηλικίας μας είναι γνωστή από τούδε η απόδοση των κλάσεων ως το 2028, διότι είναι γνωστές και καταγεγραμμένες στα μητρώα αρρένων οι γεννήσεις των ετών από το 2007 (Σημ. «Α»: 2007+21=2028) και προς τα πίσω, έως το 1978», ενώ σε άλλο σημείο επισημαίνει: «Σήμερα το προσωπικό των ελληνικών Ε.Δ. αντιστοιχεί στο 1,5% του πληθυσμού της, την ίδια ώρα που το ποσοστό αυτό στις άλλες χώρες της Ε.Ε. είναι στο 0,4%».
Το μείζον πρόβλημα της υπογεννητικότητας σε όλες τους τις προεκτάσεις και όχι μόνο στην αμυντική (κοινωνική, οικονομική ασφαλιστική/εργασιακή κ.λπ.) είχε αποτελέσει στο παρελθόν αντικείμενο ενδιαφέροντος της πολιτείας. Το 1991 η τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αποφάσισε να προχωρήσει στη συγκρότηση διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με σκοπό τη «Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος της χώρας και την υποβολή προτάσεως για την επίλυσή του». Η επιτροπή αυτή με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων έφερε εις πέρας την αποστολή της, υποβάλλοντας, το Φεβρουάριο του 1993 «ομόφωνο πόρισμα» με τις παρατηρήσεις και -το κυριότερο- προτάσεις της, ελάχιστες από τις οποίες ωστόσο υλοποιήθηκαν. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι μεταξύ των προτάσεων αυτών περιλαμβάνεται και η δημιουργία υπουργείου Δημογραφίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος, που μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί.


ΠΗΓΗ : ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ